• Arbetsmarknadens centrala ombud har nyligen öppnat upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanas att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som nu ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; [...]

Klicka här för att komma till våra videopresentationer

Om denna hemsida

De ”artiklar” som läggs in på denna webbsida är bara ”skisser” av vad som skulle kunna ingå i den slutliga rapporten. De kommer att kompletteras och revideras under arbetets gång med hänsyn till de kommentarer som kommer in och de samtal som förs. Vi ber därför här redan från början om ursäkt för eventuella felaktigheter och oklarheter. Vi hoppas att de kan bli korrigerade med tiden med hjälp av läsarna. Vi planerar att den 25 september – eller något senare – skicka ett preliminärt rapportutkast till de som kommer att vara med på workshoparna i vecka 40. Men även efter denna datum och vecka 40 är det möjligt att påverka innehållet ända fram till dess den färdiga rapporten skall presenteras den 10 november.

Kom och samtala om materialet!

Reflektioner och kommentarer till texten

Det är naturligtvis otroligt värdefullt med alla reflektioner och kommentarer till texten för att ämnet skall kunna belysas så fullständigt som möjligt. Vi inriktar oss i detta projekt på att fokusera på de arbetsplatser som skall ”suga upp” alla de som står långt från arbetsmarknaden. En viktig förutsättning är då att den lokala ekonomin förstärks – inte främst genom bidrag utan genom ökad intjäning och/eller bättre tjänster. De teorier och resonemang som presenteras utgår därför från de berättelser som finns från de som engageras i dessa arbetsplater och olika arbetsformer. Varmt välkommen med Dina erfarenheter, kommentarer, synpunkter och tankar. Du kan använda kommentarsfälten eller vårt kontaktformulär som Du finner överst på webbsidan. Du kan också maila direkt till monica.hane@samarbetsdynamik.se