• Uttrycket ”ett arbetsliv i förändring” återfinns som rubrik och tema i mängder med texter från de senaste 30 åren. Det handlar både om vetenskapliga texter, utredningsrapporter, artiklar i tidningar och tidskrifter, debattböcker och läroböcker. Skapa [...]
  • Arbetslivet förändras visserligen i snabb takt men just nu är det en extra märklig situation på den svenska arbetsmarknaden. Högkonjunkturen innebär att ovanligt många företag letar med ljus och lykta efter personer att anställa. Personer, [...]
  • Arbetsmarknadens centrala ombud har nyligen öppnat upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanas att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som nu ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; [...]

Klicka här nedan för att komma till våra videopresentationer

Om innehållet i denna hemsida

De ”artiklar” som läggs in på denna webbsida är bara ”skisser” av vad som skulle kunna ingå i den slutliga rapporten. De kommer att kompletteras och revideras under arbetets gång med hänsyn till de kommentarer som kommer in och de samtal som förs. Vi ber därför här redan från början om ursäkt för eventuella felaktigheter och oklarheter. Vi hoppas att de kan bli korrigerade med tiden med hjälp av läsarna. Det är möjligt att bidra till och reflektera över innehållet ända fram till dess den färdiga rapporten skall presenteras den 10 november.

Framväxten av rapporten

  • Den 25 september skickade vi ut det utkast till manus, som var underlag för vår workshop-vecka. Till veckan anmälde sig 18 personer och till fredagen 10 personer från vårt nätverk.   Flera som inte kunde [...]

Samtalen om fenomenet 2-6 oktober

Väggtidningar 6 oktober

Reflektioner och kommentarer till texten

Det är naturligtvis otroligt värdefullt med alla reflektioner och kommentarer till texten för att ämnet skall kunna belysas så fullständigt som möjligt. Vi inriktar oss i detta projekt på att fokusera på de arbetsplatser som skall ”suga upp” alla de som står långt från arbetsmarknaden. En viktig förutsättning är då att den lokala ekonomin förstärks – inte främst genom bidrag utan genom ökad intjäning och/eller bättre tjänster. De teorier och resonemang som presenteras utgår därför från de berättelser som finns från de som engageras i dessa arbetsplater och olika arbetsformer. Varmt välkommen med Dina erfarenheter, kommentarer, synpunkter och tankar. Du kan använda kommentarsfälten eller vårt kontaktformulär som Du finner överst på webbsidan. Du kan också maila direkt till monica.hane@samarbetsdynamik.se