Introduktion

En kunskapsintegration

Vårt arbete syftar till att genom utforskande samtal skapa en kunskapsintegration. Men det är inte en integration som skall ge en samstämmig bild. Detta vore en orimlig ambition eftersom alla människor och grupper har olika […]

Ladda ner rapporten här

Du kan på nedanstående länk ladda ner den rapport som växte fram genom det projekt som redovisas här.

Rapporten kan laddas ner som pdf här.

  • Projektet genomfördes i samarbete med Föreningen Apertum. Föreningen Apertum är en ideell förening med syftet att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och samhälle. Föreningen är politiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på [...]
  • Tillsammans med Föreningen Apertum ordnade vi under hösten 2017 ett antal workshops för utforskande samtal om frågan. Deltagarna hjälpte oss både att finna relevanta metodologiska utgångspunkter från andras vetenskapliga fält och att utifrån sin praktiska [...]
  • Det rationaliseringstänkande som präglat arbets- och samhällslivet i 50 år har dolt viktiga potentialer. Man har i företagen strävat efter att anställa allt färre. Men en lokal ekonomi blir starkare ju fler som är i [...]
  • Uttrycket ”ett arbetsliv i förändring” återfinns som rubrik och tema i mängder med texter från de senaste 30 åren. Det handlar både om vetenskapliga texter, utredningsrapporter, artiklar i tidningar och tidskrifter, debattböcker och läroböcker. Skapa [...]

Klicka här nedan för att komma till våra videopresentationer

  • Arbetsmarknadens centrala ombud har nyligen öppnat upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanas att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som  ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; personer [...]
  • Vi har fick hösten 2017 uppdraget att beskriva hur vi, en docent i tillämpad psykologi med arbetsmiljöfrågor som specialitet och en organisationskonsult som arbetat med samarbets- och samverkansfrågor, ser de förändringar som skett i arbetslivet [...]