Arkiv

Degerfors inbjudan

En aktivitet i vår workshop var att bjuda in vårt nätverk till diskussioner med representanter för lokala näringslivet i Degerfors

Bruksamhället

Välståndet skapas i den lokala ekonomin

Allt fler författare ondgör sig i dag över det som de kallar faktaresistens. Det vill säga att debattörer och andra i allt högre grad verkar vara fast i sina egna föreställningar, försvarar dessa och negligerar […]

Omständigheter

Den allt viktigare samarbetsuppgiften

De insikter som vunnits om människan i samhället och erfarenheterna av den nya teknik som vuxit fram har inneburit en revolution i uppfattningen om människan. Dessa har inte gått att förena med de kunskaper som […]

Tjänstesamhället

Värna det sociala kapitalet

Den sociala accelerationen drivs av förändringar i människors självbild, av tekniken och av media. I denna artikel skall jag behandla frågan om självbild och vad den betyder för arbetet, arbetsplatsen och den lokala ekonomin. I […]