Omständigheter

Den svenska modellen

En vanlig förändringsstrategi i svensk förvaltning är att använda en refomagenda. Som grund för denna används olika olika ”modeller” som skall införas generellt i samhället. Dagens situation visar på de problem som en sådan strategi […]

Bruksamhället

Strukturen i en lokal ekonomi

Degerfors är vårt exempel på en lokal ekonomi. Näringslivet i en ort som Degerfors består framför allt av små företag. 351 av de runt 600 företagen är till och med enmansföretag. Det privata näringslivet utgörs […]

Exemplen

Ekonomisk stabilitet kräver rörlighet på arbetsmarknaden

Men inte vilken rörlighet som helst – och absolut inte den rörlighet som dagens arbetsliv erbjuder. Det rapporteras nästan dagligen om hur arbetsgivare kringgår tillsvidareanställningar – undviker att vikariaten övergår i LAS-anställning; låter praktikanter avlösa […]

Bakgrund

Ett arbetsliv i förändring, men också i otakt

Uttrycket ”ett arbetsliv i förändring” återfinns som rubrik och tema i mängder med texter från de senaste 30 åren. Det handlar både om vetenskapliga texter, utredningsrapporter, artiklar i tidningar och tidskrifter, debattböcker och läroböcker.

image_pdfimage_print