Bakgrund

Skälet till denna hemsida

Tillsammans med Föreningen Apertum ordnade vi under hösten 2017 ett antal workshops för utforskande samtal om huruvida de åtgärder som föreslagits av arbetsmarknadsdepartementet skulle ha någon effekt på förhållandet att många stod utanför arbetslivet. Då […]

Exemplen

Uppgiften måste lösas med de resurser man har

Att inte kunna göra ett gott jobb är katastrofalt för arbetsmoral, hälsa och engagemang. Att ständigt älta problemet med att det saknas kompetenta medarbetare att tillgå skapar en ond cirkel som förvärrar problemen. Många ser […]

Introduktion

Vad handlar rapporten om?

Arbetsmarknadens centrala ombud har nyligen öppnat upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanas att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; personer som […]

Exemplen

Ingen verksamhet har råd att lägga tid på fel person

Varje ny medarbetare kostar resurser – även om hela lönen subventioneras med skattemedel. Studier av besättningar i segeltävlingssammanhang har visat att kapaciteten när man byter en medlem sjunker oväntat mycket och under oväntat lång tid, […]