Strukturen i en lokal ekonomi

Degerfors är vårt exempel på en lokal ekonomi. Näringslivet i en ort som Degerfors består framför allt av små företag. 351 av de runt 600 företagen är till och med enmansföretag. Det privata näringslivet utgörs enligt den tillgängliga statistiken av totalt 1730 personer. Utöver detta arbetar 685 personer i kommunens olika förvaltningar. Därutöver driver Region Örebro en vårdcentral och Folktandvården har en mottagning.

I kommunen finns inte längre varken Arbetsförmedlingskontor eller Försäkringskassa. Inte heller finns någon bank.

De tio största företagen

De största företagen i kommunen är:

  • Outokumpu Stainless AB QPE – supermodernt valsverk – med 609 medarbetare
  • Deform AB – formar komplicerade plåtprofiler – 46 medarbetare
  • Kronhallen ICA Supermarket – 42 medarbetare
  • KD Solskydd AB – tillverkning och försäljning – 40 medarbetare
  • Degerfors förzinknings AB – förzinkar allt från spik till tv-master – 36 medarbetare
  • Bra inredning i Närke – möbelvaruhus ­– 28 medarbetare
  • Maskinservice AB – 27 medarbetare
  • Allstäd – kemtvätt och kontorsstädning – 23 medarbetare
  • AB Allson – kyl & fryslager – 20 medarbetare
  • Toroma Automation AB – 20 medarbetare.

Tio företag har alltså 20 anställda eller fler. Outokumpu – med rötterna i Degerfors Järnverk, det vill säga ”bruket” ­–­ är det enda stora företaget. Det finns inget företag i kategorin ”mellanstora företag” med mer än 50 anställda. Några av företagen består formellt av flera mindre självständiga bolag men för denna översiktliga beskrivning av arbetsmarknaden i en kommun ”typ Degerfors” redovisas de som en enhet.

Resterande företag har sorterats i två kategorier – rena enmansföretag respektive de med mellan två och 19 anställda. Strukturen över branscher bland de 351 enmansföretagen redovisas avslutningsvis.

Företag med mellan två och nitton anställda

Arton företag i gruppen klassas som Industriföretag. Dessa sysselsätter tillsammans 125 personer. 11 av dessa företag har färre än 10 medarbetare. 7 har mellan 10 och 15.

Konsultsektorn omfattar 52 personer. De lite större konsultföretagen arbetar som byggkonsulter – 11 medarbetare; med lösningar för industrihissar – 7 medarbetare; med fastighetsförvaltning – 7 medarbetare.

Bygg- och anläggningsföretagen sysselsätter 67 personer. Kommunens eget byggbolag Degerforsbyggen har därutöver 17 anställda.

Handelssektorn omfattar 107 personer.

Hotell- och Restaurang omfattar ett stort antal en-mansföretag. De tre stora omfattar tillsammans 15 anställda.

Jordbruk och skogsnäringen utgörs också till stor del av ensamföretagare. 7 större gårdar har tillsammans 26 anställda.

I övrigt finns i en ort ”typ Degerfors” ytterligare en lite större städfirma med 13 anställda, ett åkeri med 17 anställda, en privat Företagshälsovård med 19 anställda, en tandläkare med 4 anställda. Utöver detta finns 31 företag med diverse olika verksamheter och med 2 anställda.

Trehundrafemtioett enmansföretag

Det privata näringslivet utgörs enligt den tillgängliga statistiken av totalt 1730 personer. Av detta utgörs 351 av företag där ägaren och är den enda anställde.

Branschstrukturen bland dessa kommer att beskrivas senare

 

Om Monica Hane 18 artiklar
Monica är delägare i Samarbetsdynamik, är docent i tillämpad psykologi och har arbetat med samarbets- och psykosociala frågor sedan 1970.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar