Föreningen Apertum

Projektet genomfördes i samarbete med Föreningen Apertum.

Föreningen Apertum är en ideell förening med syftet att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och samhälle. Föreningen är politiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på idén att fria individer i samverkan är grundläggande för framgångsrika verksamheter och organisationer. Mötet mellan olika synsätt i öppna (apertum) och reflekterande samtal är den form föreningen använder för att få en fördjupad förståelse för de nya och tidigare obeaktade fenomen vi möter på våra arbetsplatser och andra arenor. Mötet ska också ge oss den tid vi behöver för att stanna upp och fundera över de ibland mycket snabba förändringar som sker i arbetsliv och samhälle. Föreningens medlemmar representerar en bred professionell kunskap och arbetserfarenhet och är en betydelsefull andel av det nätverk som bidragit till rapportens innehåll. I föreningen samtalas nu om den offentliga sektorns styrning och organisering.

Vill du veta mer kontakta föreningens ordförande Per Tengblad per.tengblad.pt@gmail.com.

Om admin 20 artiklar
Bengt-Åke Wennberg Organisationskonsult och utforskare av fenomenen organisering och samverkan sedan 1963. Grundare av företaget Samarbetsdynamik AB

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar