En kunskapsintegration

Vårt arbete syftar till att genom utforskande samtal skapa en kunskapsintegration. Men det är inte en integration som skall ge en samstämmig bild. Detta vore en orimlig ambition eftersom alla människor och grupper har olika kunskaper och erfarenheter. Kunskapsintegrationen skall istället skapa en förenlig bild av kunskapsläget för en viss bestämd fråga – i detta fall vilka interventioner som kan vara lämpliga för att underlätta integreringen i arbetslivet av de som står långt från det. Kunskapsläget kan då beskrivas med ett möjlighetsfält som klargör vilka interventioner som inte är förenliga med vad berörda aktörer utifrån sina olika utgångspunkter tycker att man vet och måste beakta. Därmed underlättas kreativa försök och ansatser.

Det är därför för oss otroligt värdefullt med reflektioner och kommentarer till innehållet i denna webbsida så att möjlighetsfältet blir allt mer precist beskrivet. Varmt välkommen med Dina erfarenheter, kommentarer, synpunkter och tankar. Du kan använda kommentarsfälten eller vårt kontaktformulär.  Du kan också maila direkt till monica.hane@samarbetsdynamik.se

Om admin 20 artiklar
Bengt-Åke Wennberg Organisationskonsult och utforskare av fenomenen organisering och samverkan sedan 1963. Grundare av företaget Samarbetsdynamik AB

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar