Att navigera i komplexitet

När man tillsammans i sitt mikrosystem möter komplexa kontexter är det lika viktigt att veta var man inte är som var man är. Det är lika viktigt att veta vad man inte skall sträva efter som att veta vad som är möjligt att uppnå. I en ständigt föränderlig värld går det inte att en gång för alla staka ut kursen. Alla kan inte vara eniga om den ”enkla” lösningen. Vad man söker efter är något som är förenligt. Detta ”förenliga” kan beskrivas som något dit man inte bör sträva eller använda resurser på.

Det är heller inte möjligt för en enskild aktör att på ett tillräckligt grundligt sätt greppa hela situationen. Varje handling och åtgärd har två syften. Både att påverka situationen men också att utforska den för att öka den kollektiva kompetensen. Man måste således ha två tankar i huvudet samtidigt. Man måste gemensamt förstå vad som händer i det som pågår. Först då är det möjligt att gemensamt förändra olämpliga samverkansmönster och finna fram till mera säkra och möjliga.

Den mentala modell som tidigare varit självklar är att man skall sträva mot att finna den ”bästa” lösningen och staka ut den ”rätta” kursen. I dagens moderna och snabbrörliga värld kommer varje sådan lösning att snabbt bli irrelevant. Ett rimligare arbetssätt är att skapa det som vi kallat ett möjlighetsfält. Ett möjlighetsfält är en integrering av alla berörda aktörers kunskaper om den aktuella situationens gränser och risker. Integreringen är då inte ett försök att finna ”sanningen” om vad som skall göras. Den är ett försök att finna det fält som rymmer möjliga vägar framåt.

 

Om admin 20 artiklar
Bengt-Åke Wennberg Organisationskonsult och utforskare av fenomenen organisering och samverkan sedan 1963. Grundare av företaget Samarbetsdynamik AB

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar