Behovet av medskaparvärden

Reform-strategin lurar oss att tro att samhället byggs upp av mer eller mindre permanenta institutioner som vidmakthålls av politiska beslut eller som är beständiga på grund av äganderätten. Ser man emellertid samhälle och organisationer som en mängd flyktiga mikrosystem som formas av självständiga aktörer så framträder det en helt annan bild.

Samhället kan då också beskrivas som ett hav av aktörer – som vi som medborgare rör oss igenom och som hjälper oss att fullfölja våra mål och önskemål. Eftersom mikrosystemen karaktäriseras genom sin kollektiva intelligens så kan man betrakta samhället (”Havet”) som ett levande väsen som på ett intelligent sätt hjälper oss att skapa livskvalitet eller som hindrar oss. Den kollektiva intelligensen i samhället har därför ett ekonomiskt värde. Vi har tills vidare kallat detta värde för medskaparvärdet.

Medskaparvärdet uppstår genom att jag som kund och medborgare med hjälp av andra aktörer i de olika mikrosystemen skapar det värde som just jag behöver just när jag behöver det. Medskaparvärdet är ett slags bruksvärde. Men det är inte det bruksvärde som uppstår när jag använder en produkt eller en service. Det är det brukar-värde som uppstår när de aktörer som finns i mikrosystemen samarbetar med mig så att jag ges möjlighet att bättre utföra det jag själv behöver utföra.

Medskaparvärden behöver genereras både internt mellan medarbetare i en verksamhet, mellan verksamheter och deras kunder, mellan samhällsinstitutioner och allmänhet och mellan politiker och medborgare. Bristen på kollektiv intelligens och därmed också på medskaparvärden är ett sätt att förklara varför välfärden inte når upp till vad vi skulle kunna förvänta oss av samhället.

 

Om admin 20 artiklar
Bengt-Åke Wennberg Organisationskonsult och utforskare av fenomenen organisering och samverkan sedan 1963. Grundare av företaget Samarbetsdynamik AB

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar