Ett mer pregnant språk

Det språkbruk och de kunskaper vi sedan länge vant oss vid och lärt oss är präglat av en vertikalitet. Denna bygger på att det i sociala sammanhang skulle kunna finnas överordnade ”sanningar” som alla människor i alla verksamheter behöver rätta sig efter. Ett sådant påstående bortser från individens självständighet och egen förmåga att ta ställning till olika sociala situationer. Denna förmåga beror i sin tur i hög grad på individens möjligheter till samtal och kommunikation med andra individer.

I vårt arbete har det visat sig att den förståelse och de föreställningar som kan växa fram ur betydelsefulla kommunikativa aktiviteter om mänsklig samverkan begränsas av det språkbruk vi lärt oss använda. Detta är numera kraftigt präglat av en tanke på över- och underordning. Man är lojal mot en ledning, omfattar en ideologi, litar blint på expertkunskaper och anpassar sig till vissa uppifrån formulerade värdegrunder etc.

De uttalanden som görs speglar denna ordning snarare än att de uttrycker en genuin egen erfarenhet eller ett eget övervägande. Man har då abdikerat från möjligheten att självständigt ta ställning till och analysera de faktiska sociala situationer och processer man medverkar i.

För att tillsammans mer realistiskt samtala om det som behöver göras så måste vi således generera ett språk som frigör oss från denna bindning till över- och underordning och i högre grad inkludera våra egna unika erfarenheter av de sociala fenomen som kan vara för handen. 

Denna text kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Startsida/Ett_mer_pregnant.pdf