Texterna

Texterna är alla hämtade från dokumentationer av våra samtal, från dokumentationer i samband med uppdrag eller från de bloggar jag skrivit. Eftersom våra uppdrag och våra insatser alltid syftat till att bidra till mer konstruktiva samhandlingar i en aktuell situation är de inte allmänna beskrivningar av något utan riktar sig mot ett specifikt skeende – det vill säga vad som händer i samtalet eller är aktuellt vid tidpunkten. Detta innebär att texterna i dag ibland refererar till sådant som man inte just nu samtalar om i den allmänna diskursen.

De har redigerats med avseende på föråldrade referenser och länkar. Jag har också vid genomgången sett att jag utvecklats och gjort framsteg i resonemangen. Texterna har därför redigerats med avseende på förtydliganden av språkliga uttryck, överhoppade tankeled och rena syftningsfel. För den som är mer intresserad av progressionen i vårt arbete och därvid behöver originaltexterna finns referenser till dessa efter varje text.

Vår avsikt med publiceringen är alltså inte den vanliga, nämligen att förmedla information om något eller att påvisa vissa förhållanden. Vi anser texterna av värde då de illustrerar den typ av resonemang, språkbruk och begreppssystem som vi använt i vår verksamhet och som jag ansett det nödvändigt att använda för att samtala om vår tids sociala skeenden både i stort och i smått.

Jag har också utifrån min nuvarande förståelse tagit mig friheten att i slutet av originaltexterna ibland lägga till en uppmaning om att koppla de resonemang som förs i texterna, och det språkbruk jag visar på i dessa, till det egna samarbetet och de samtal som där behövs för att skapa konstruktiva samhandlingar.

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/Startsida/texterna.pdf