Ingen bild
Okategoriserade

Öppet Hus om flyktiga mikrosystem

Under 2018, den 14: i varje månad utom juni, juli och augusti, kommer Öppet Hus hos Samarbetsdynamik i Ölsdalen i Degerfors att handla om någon aspekt av att verksamheter och samhälle kan ses som ett […]

Paradigm

Att navigera i komplexitet

När man tillsammans i sitt mikrosystem möter komplexa kontexter är det lika viktigt att veta var man inte är som var man är. Det är lika viktigt att veta vad man inte skall sträva efter […]

Paradigm

Behovet av medskaparvärden

Reform-strategin lurar oss att tro att samhället byggs upp av mer eller mindre permanenta institutioner som vidmakthålls av politiska beslut eller som är beständiga på grund av äganderätten. Ser man emellertid samhälle och organisationer som […]

Paradigm

Kraven på tillit i dagens arbetsliv

David Snowden[1] illustrerar i sin artikel i Harward Business Review vad som händer om aktörerna misslyckas med att förstå komplexitetens väsen. Det kan enligt Snowden, i den förvirring som uppstår i gränsövergångarna från enkel och […]

Paradigm

Reform-strategins dilemma

Tron på att det alltid finns övergripande lösningar som skulle kunna fungera är en konsekvens av det tankemönster – det paradigm – som växt fram under den industriella epoken. Tankemönstret i vilket individen styrts av […]

Paradigm

Komplexitetens natur

I en komplex kontext är det inte möjligt att förutse ett bestämt utfall av de åtgärder man vidtar. Ett system blir komplext när många påverkande element, som kan agera slumpmässigt, är tätt länkade till varandra. […]

Paradigm

Mikrosystemen växer fram

En reform-strategi förutsätter att en verksamhet kan analyseras enligt ett tekniskt eller naturvetenskapligt paradigm. Den situation i vilken samverkan skall åstadkommas måste då återkomma. Först om så är fallet kan agerandet genomföras enligt standardiserade regler […]

Introduktion

En kunskapsintegration

Vårt arbete syftar till att genom utforskande samtal skapa en kunskapsintegration. Men det är inte en integration som skall ge en samstämmig bild. Detta vore en orimlig ambition eftersom alla människor och grupper har olika […]

Bakgrund

Föreningen Apertum

Projektet genomfördes i samarbete med Föreningen Apertum. Föreningen Apertum är en ideell förening med syftet att stödja och genomföra undersökande samtal om arbetsliv och samhälle. Föreningen är politiskt, religiöst och ideologiskt obunden men vilar på […]

image_pdfimage_print