Omständigheter

Den allt viktigare samarbetsuppgiften

De insikter som vunnits om människan i samhället och erfarenheterna av den nya teknik som vuxit fram har inneburit en revolution i uppfattningen om människan. Dessa har inte gått att förena med de kunskaper som […]

Omständigheter

Den svenska modellen

En vanlig förändringsstrategi i svensk förvaltning är att använda en refomagenda. Som grund för denna används olika olika “modeller” som skall införas generellt i samhället. Dagens situation visar på de problem som en sådan strategi […]

image_pdfimage_print