Behovet av medskaparvärden

22 februari, 2018 admin 0

Reform-strategin lurar oss att tro att samhället byggs upp av mer eller mindre permanenta institutioner som vidmakthålls av politiska beslut eller som är beständiga på […]

Reform-strategins dilemma

21 februari, 2018 admin 0

Tron på att det alltid finns övergripande lösningar som skulle kunna fungera är en konsekvens av det tankemönster – det paradigm – som växt fram […]

Komplexitetens natur

21 februari, 2018 admin 0

I en komplex kontext är det inte möjligt att förutse ett bestämt utfall av de åtgärder man vidtar. Ett system blir komplext när många påverkande […]

Mikrosystemen växer fram

21 februari, 2018 admin 0

En reform-strategi förutsätter att en verksamhet kan analyseras enligt ett tekniskt eller naturvetenskapligt paradigm. Den situation i vilken samverkan skall åstadkommas måste då återkomma. Först […]