Featured Video Play Icon

Det professionella språket

Industrisamhället har vant oss vid att organisering kan vara statisk, det vill säga verksamheten kan ordnas i givna funktioner för att lösa de uppgifter som måste lösas. Detta tankesätt bildar en språklig ram som erbjuder […]

Featured Video Play Icon

Henpower – från service till tjänst

Denna video illustrerar tankesprånget mellan service och tjänst. Äldrevården som beskrivs i videon installerade en hönsgård som service till de äldre medan den terapeutiska effekten sannolikt hade att göra med att man individualiserade erbjudandet till […]

image_pdfimage_print