Välkommen till Menvart

Vi redovisar på denna sida underlaget för de workshops som genomfördes inför publiceringen av rapporten ”Enkla jobb – svåra avvägningar”

Är du intresserad av projektets fortsättning eller har frågor om rapporten kan du ta kontakt med monica.hane@samarbetsdynamik.se

Rapporten kan laddas ner här