Varför har vi publicerat detta arkiv?

Denna hemsida innehåller ett arkiv av bloggar och annat textmaterial som vi – Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane – publicerat under vår verksamhet. Vill Du söka efter något – klicka på den blå rutan överst till höger i menyn. Vill Du prenumerera på vår blogg finner Du ett formulär i foten på varje sida.Nödvändigheten av fördjupande samtal om samspelsfrågor

Vi. Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg, har av ödets nyck hamnat i positioner där vi under flera decennier haft anledning att professionellt fundera över frågor i samband med mänskligt samspel, samarbete, samverkan och samordning. En av oss har kommit att speciellt fundera över hur det existerande samspelsmönstret skapar den psykosociala arbetsmiljön. Den andre hur samspelsmönstret bidrar till ökad eller minskad effektivitet och kvalitet i verksamhetens prestationer. Sedan 1987 är vi båda delägare i företaget Samarbetsdynamik AB som startades av Bengt-Åke Wennberg 1969.

Vi har båda utgått från att en viktig aspekt av mänskligt liv är att man känner sig trygg i det samspel man har med andra. Det betyder att man som individ tror sig förstå vad som händer, kan förutse vad som möjligen kan hända i det framtida samspelet och då kan anpassa sig till detta. Denna förståelse uppkommer genom de normer som demonstreras och de resonemang som förs i det sociala sammanhang där individen verkar.

Stabilitet i tillståndet uppstår genom att deltagarna upprätthåller vissa, sedan länge bekanta normer, resonemang och samspelsmönster. Dessa blir så småningom dysfunktionella allteftersom omständigheterna förändras och resonemangen fördjupas. Eftersom de då dysfunktionella mönstren varken på kort eller lång sikt är önskvärda kommer man så småningom både som individ, verksamhet och samhälle till en punkt då det är uppenbart att samspelsmönstret måste ändras i enlighet med nya erfarenheter och kunskaper.

Under fliken ”En inkongruent mainstream” kan Du läsa om de inkongruenser som vi kunnat konstatera. Det finns datum angivet för våra reflektioner. Du kan därför följa när i tiden vi stött på dem och hur vi reflekterat kring dem. De tidigare upptäckterna presenteras sist och de senaste först.

En fördjupad beskrivning av vår inriktning och vår syn på forskning och konsultation när det handlar om samverkansfenomen kan Du ladda ner här:

https://menvart.se/Filerpdf/Om_webbsidan/Intresset_slut.pdf