Bloggar

Bloggarna är en serie av analyser om växt fram under vårt arbete med att omformulera ett stort antal resonemang om samverkan och organisering vilka bygger på antaganden som inte är tillämpliga i vår tid. Skälet är att historisk erfarenhet, teknisk utveckling och ökade kunskaper om människan och hennes livsvillkor har gjort gamla antaganden som härrör från industrialismens födelse ogiltiga. Omställningen i praktik och teori är lika stor som den som drabbade mänskligheten då man fann att det inte var jorden som var universums mittpunkt utan att vi var del av ett av många solsystem. Alla bloggar från 2010 är i dag lika relevanta som de senaste från 2021. Vill Du få tillgång till alla bloggar så klicka på bloggar i menyn.