Presentationer på Prezi

För att ge en överblick av hur våra olika resonemang hänger ihop har vi gjort ett antal presentationer på Prezi som Du får använda i Din verksamhet. Då materialet är omfattande ber vi Dig att logga in på

www.naetverksamhaellet.se/presentationer

för att ta del av dem.

http://www.naetverksamhaellet.se/presentationer