Våra Häften

Under vårt arbete och våra uppdrag har vi kunnat konstatera att viktiga erfarenheter och studier av praktiker och forskare inte påverkat samhällsdiskursen och istället medfört motstridiga åtgärder som reducerat den potential som finns och dessutom orsakat onödigt lidande. I våra häften har vi samlat referenser till texter, författare och annat material som illustrerar denna ”blindhet”.