Den nya tidens hälsorisker (2)

Denna text innehåller några “hörnstenar” för diskussion om aktuella arbetsmiljörisker som vi i Samarbetsdynamik AB brukar utgå från.

Avsnitten handlar om:

•    Från frustration till total utmattning – reaktioner och situationer som vi vet kan innebära hälsorisker

•    Varför vi arbetar genom samtal – när det gäller kartläggningar, utvärderingar, inspektioner, verksamhetsutveckling och forskning.

•    Vi försöker skilja på stress och frustration

•    Verksamhetsfrågor som vi mötte förr – och nu

•    Från verksamhetsstyrning till överenskommelsestyrd verksamhet

•    Från ” arbetskraft till salu” till ” arbete som medel för självförverkligande” – och tillbaks igen?

•    Frustrationen vi möter bland professionella aktörer

•    Hur uppkommer samarbete, samverkan och samordning?

•    Direkt ledning, dirigering och indirekt ledning – och ledning som funktion i ” det goda samarbetet”.

En mer detaljerad sammanfattning finns i bifogade pdf

”2” i rubriken indikerar att en identisk text kan finnas på annan plats i arkivet

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/06_0031.pdf