Lean produktion – en ”svensk” framgångsmodell eller en återgång till taylorismen?

I diskussioner som förs om praktikdriven forskning dyker det då och då upp frågan om ”koncepts”. Koncepts uppfattas då som ett sätt som enligt många praktiker skiljer sig från vetenskapens mer teoretiska och abstrakta sätt att hantera kunskap och kunnande. På frågan om vad man såg som angeläget för forskningen att belysa när det gäller humanistisk processtyrning har många fackliga företrädare lyft fram ”lean produktion” som ett viktigt praktiskt alternativ.

Vad man då inte alltid tänker på är att också koncepts som lean produktion bygger på en typ av ventenskaplighet – nämligen Scientific Management, Taylors paradnummer. Att vara ”praktisk” blir då detsamma som att rekommendera ”taylorism”. Denna artikel beskriver denna problematik.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/09_0011.pdf