Några tankar om ekonomi, pengar och miljö som inledning till ett samtal

Det finns ett svårbegripligt glapp mellan diskussioner om ekonomi, pengar och miljö. Dessa tre områden hänger naturligtvis ihop men i den politiska diskussionen behandlas de fragmenterat och var för sig. Jag har därför inför ett samtal samlat information som i viss mån kan belysa de klyftor som finns mellan dessa olika temata.

Mitt intresse började med att José Luis Ramírez med flera var inbegripna i en intensiv debatt om den nationalekonomiska forskningens relevans. Detta medförde att jag mer noggrant satte mig in i en artikel av Crespo som Ramírez rekommenderade och som finns under temat vetenskapande under rubriken  ”kunskapsobjekt och kunskapsanspråk”.

Artikeln av Crespo kan Du ladda ner här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Aristotle_teachings_for_contemporary_economics.pdf

Mina reflektioner finner Du här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Ekonomikoll.pdf