Frustrationen skapar destruktiva processer (2)

För att kunna hantera friktioner i arbetslivet krävs samtal, men dessa kommer inte till stånd eftersom frustrationen skapar destruktiva processer som hindrar äkta och autentiska samtal. Situationen låser sig självt.

”2” i rubriken indikerar att en identisk text kan finnas på annan plats i arkivet

Läs mer om destruktiva processer här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Destruktivaprocesser.pdf