Tjänsten ”Clearinghouse” en introduktion

Samarbetsdynamik har allt sedan sin start erbjudit en tjänst som bygger på principen ”clearinghouse”. Tjänsten är inte en traditionell konsultation, den är inte en utbildning, den är inte en forskningsinsats – den är något helt annat. Vi erbjuder den för att vi finner det samhällsfientligt att spekulera och tjäna pengar på kunskap.

Idén bakom ett ”clearingshouse” är relativt enkel. Tjänsten utförs av någon som fungerar som en ”tredje part” för att hos parterna formulera en förenlig förståelse av den kontext de gemensamt verkar i. Denna typ av tjänst startade på det ekonomiska området med behovet av att säkra finansiella transaktioner mellan två eller flera parter. På samma sätt som den fria kunskapen kunde genereras och spridas genom skolor och universitet. Denna princip både på det ekonomiska och kunskapsmässiga området har nu perverterats och försämrat vår livskvalitet.

Denna hemsida och möjligheterna för alla intresserade att med Samarbetsdynamiks hjälp ta del av vår kunskap och vårt material är det sätt vi tolkat behovet av dagens ”clearinghouse”.

En fylligare information om tjänsten Clearinghouse finner Du här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Tjansten_clearinghouse.pdf