Professioners koppling till en värdegrund

Det finns en uttalad önskan hos många yrkesgrupper att de skall uppfattas som en profession. Detta är också något som vi som allmänhet önskar oss. Vi vill som Anders Björnsson (2016) skriver i sin krönika att de som behandlar oss i vården skall vara professionella. Det gäller i dag för övrigt alla andra yrkesgrupper och tjänstemän också. Men att vara professionell är inte alltid samma sak som att tillhöra en profession. I denna artikel beskriver vi hur vi ser skillnaden.

Du kan ladda ner artikeln som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Professionen.pdf