Om utforskande samtal

När jag var aktivt verksam som organisationskonsult på 1970-talet tillhörde jag ett skrå av konsulter som arbetade med organisationsutveckling. Det fanns inom skrået olika uppfattning om vad som var meningen med våra insatser.

En grupp menade att våra insatser handlade om att göra verksamheterna mer effektiva i vad de redan gjorde. Jag och andra menade att våra insatser skulle bidra till att göra organisationerna mer intelligenta så att individerna i dem allt bättre kunde hantera hot och yttre förändringar och därigenom återskapa, anpassa och förändra organisationens självständighet och särprägel trots yttre och inre påfrestningar. Jag och mina kolleger såg då organisationer och sociala system som väsen med eget liv. De formades av självständiga människor och levde i ett socialt system av självständiga människor.

Principerna presenteras i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Samtalet1909293.pdf