Saknaden efter den goda auktoriteten

Individualismen har drivit fram en försvagning av auktoriteten som medför att gamla sociala ordningar och institutioner inte längre fungerar som förr. En mer övergripande beskrivning av vilka konsekvenser den försvagade auktoriteten får för exempelvis våra politiska diskussioner och utvecklandet av demokratin har gjorts av den franske filosofen Alain Renaut som här refereras av Ruth Rönnmarker i en artikel under strecket 19/11 2004.

Beskrivningen kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Renaut.pdf