Det gamla syrgasverket ett exempel på ett tjänsteleveranssystem

All förändring av en arbetsprocess är i princip en tjänsteleverans. Tjänsten levereras av de kvalificerade personer som har erfarenhet av arbetet och hur processen bäst skall styras för att det önskade resultatet skall uppstå. Jan Andersson har i denna artikel beskrivit hur han använt ett sådant “tjänsteleveranssystem” av sina egna medarbetare för att effektivisera processerna i det syrgasverk han var ansvarig för.

Artikeln kan laddas ner som pdf här.