Vem går i trasiga kläder?

Jag får dagligen signaler om hur träffande temat för konferensen ”Upp och nedvända världen” den 14-18 augusti i Föreningen Forskarbyn var.

I GP 12-07-30 har Henning Mankell en artikel om trasiga kläder. Han skriver att i all fattigdom har människan alltid varit noga med sin hygien och sina kläder. Detta tycks vara ett värde som mänskligheten i alla tider uppehållit och som är synligt i alla dagens länder med många fattiga.

I USA och i många andra delar av världen har det nu emellertid blivit mode för de rika att gå med trasiga och slitna kläder. Att göra sönder det fina och nya. Det är verkligen Upp och nedvända vär(l)den. Mankell – liksom jag – undrar vad detta är ett tecken på. Kanske USA-dominansens undergång. Men kanske är det ändå värre. Är det perversitetens seger?

Elisabeth Rudinesco gör i Psykoanalytisk Tidskrift en liten betraktelse över begreppet perversitet.

Någon som är pervers är drabbad av ”perversitas”, det vill säga perversitet, med en vilja att förstöra, att förstöra sig själv, att avsiktligt orsaka sig själv skada, att begå onda handlingar, att ge näring åt det skamliga och det obscena. Perversitas ställer samhället inför den största av alla utmaningar: att människan inte bara kan njuta av ondskan utan att det finns de som anser att det är just genom denna njutning som människan kan nå livskonstens suveräna skönhet. Det goda blir ont och det onda blir gott.

Hämtat från ”Upplysningen och dess perversion i Västerlandet” av Elisabeth Roudinesco i Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010: 30-31. Se också min text  ”Kris i Upplysningen”.

Det svåraste är således, enligt Roudinesco, inte att själv motstå perversiteterna utan att klokt bemöta dem som hävdar att själva perversiteten är livets mening, och det som kommer att göra mänskligheten lycklig. Man måste stålsätta sig för att inte bli galen. Ett annat sätt än att på egen hand kämpa med sådana demoner är att möta vänner och kollegor som inte är galna och som inte jamsar med. Finner du sådana perversiteter i diskussioner i de sociala kontexter du agerar i?

Denna text kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/2012-bloggar/Blogg1207301.pdf

Referenser

Mankell H (2012): Trasmode visar klyftorna. GP 30 juli 2012

https://www.e-pages.dk/goteborgsposten/320/?gatoken=dXNlcl9pZD01MGYzZDdkNDlmNmFlZmIwNGQwMmMzNTAmdXNlcl9pZF90eXBlPWN1c3RvbQ%3D%3D

Roudinesco E (2010): Upplysningen och dess perversion i Västerlandet. Psykoanalytisk Tid/Skrift 2010: 30-31

Wennberg B-Å (2020): Kris i upplysningen. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

https://menvart.se/Filerpdf/2012-bloggar/Kris_i_uppl.pdf

Originalfil