Vägen mot bättre tjänsteleveranssystem

Det var inget speciellt med Nelson Mandela. Det tyckte han åtminstone inte själv. Han var en vanlig människa. Det alldeles unika med honom var att han, just som vanlig människa, lyckades leva upp till den symbol för frihet och försoning som han blivit. Det är stort.

Det intressanta är att just detta skulle vi, alla vi vanliga människor, också kunna göra. Men Mandela hade ett försprång. Han kämpade mot ett mycket tydligt förtryckande system – apartheid – som han ville ersätta med demokrati,

När vi möter förtrycket i dag kan vi inte alltid se dess natur. Vi och många andra med oss kommer numera inte till tals, kommer inte till vår rätt och kan inte komma till rätta med olika samhällsproblemen, men förstår inte varifrån trögheten kommer och vad vi skulle behöva ha eller göra istället – om vi inte vill ta till våld och metoder vi ogillar. Demokratin har förlorat sin kraft. Det kommande valet verkar meningslöst. När frustrationen – precis som var fallet under apartheid – dominerar så försvinner hoppet.

Det är som Higgs-partikeln. Man kunde länge på ett abstrakt plan räkna ut att den måste finnas men misslyckades med att visa detta med konkreta och fysiska experiment. Om jag förstår saken rätt så är Higgs-partikeln egentligen inte en partikel. Higgs-partikeln är det fenomen som ger alla andra partiklar en tröghet och en massa. Det är, som en forskare uttryckte det, som att vada i vatten. Motståndet blir större ju mer man rör sig.  Ett sådant motstånd är vad Nelson Mandela mötte och som vi nu också möter.

Av en händelse verkar vi nu med hjälp av en aktuell avhandling av Ole Jacob Thomassen kunna påvisa en liknande typ av fenomen i våra sociala system. Ole Jacob Thomassen kallar i enlighet med Pierre Bourdieus teorier om sociala system detta fenomen – det som jag här refererat till som den sociala Higgspartikeln – för ”administrativt kapital”.  Det är detta kapital, och den vanemässiga användningen av det, som står för förtrycket.

Det är ganska abstrakta tankar som Ole-Jacob trots allt lyckats konkretisera. Vi har nu i ett uppdrag kunnat påvisa och beskriva detta administrativa kapitals fysiska existens och kan därmed beskriva hur just i detta fall förtrycket uppstår.

Till skillnad från Higgs-partikeln som inte kan vara annorlunda än den är så är det administrativa kapitalet möjligt för oss alla att gemensamt förändra – om vi så skulle vilja. Det handlar varken om våld eller om revolution. Detta är skönheten i Ole Jacobs och vår senaste upptäckt.

Det administrativa kapitalet skulle kunna ändras från att vara produktionsorienterat till att vara tjänsteleveransorienterat. Därmed kan förtrycket lätta och den frustrerade energin frigöras. Ole Jacob Thomassens avhandling om det administrativa kapitalet som den begränsande och integritetskränkande faktorn, och tanken på möjligheterna att i framtiden omskapa detta förtryckande system till goda och konstruktiva tjänsteleveranssystem, ger oss därför nu i juletider hoppet åter i en annars ganska aggressiv och frustrerad värld.

Jag kommer löpande i kommande bloggar att – bit för bit – beskriva den basala skillnaden mellan ett produktionsorienterat perspektiv och ett tjänsteorienterat som bygger på humanvetenskaplig handlingsteori. Det påverkar hela vår livsstil och framtida möjligheter till ett gott liv. Läs om skillnaden i den PDF-fil som kan laddas ner här.

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/2013-bloggar/Blogg1312131.pdf

Referenser

Wennberg B-Å, Hane Monica (2013): Julbrev 2013. Från produktleverans till tjänsteleverans. Degerfors: Samarbetsdynamik AB

https://menvart.se/Filerpdf/2013-bloggar/jul131213.pdf

Thomassen O (2013): Integritet som arbeidslivsfenomen. Oslo: Avhandling vid det medisinske fakultet vid Universitetet i Oslo.

https://menvart.se/Filerpdf/2013-bloggar/OleJ.pdf

Originalfil