Samarbetsuppgiften – en realitet genom ett tidigare obeaktat samtalsmönster

Lars Axvi och Karl Ydén hade vänligheten att bjuda in mig till en simulering på simulatorcentrum på Chalmers. Simuleringen handlade denna gång om en samarbetsövning där tre båtar gemensamt skulle lösa en uppgift. Tre grupper av studenter deltog. Simuleringen är en fantastisk teknik. Man känner sig fullt närvarande på bryggan och illusionen av att manövrera en båt i Helsingfors hamn och i Stockholms skärgård är fullständig. Man skulle till och med kunna bli sjösjuk.

Det var en mycket väl genomtänkt simulering. Övningen gick ut på att tre båtar skulle samarbeta och syftet var att illustrera ett antal begrepp i kursboken som handlade om organisation. Övningen var konstruerad för att visa de svårigheter som uppstår när förhållandena i verkligheten kan skilja sig från vad man först tänker sig. Simuleringen gav studenterna anledning att reflektera och på ett djupare sätt förstå, vad som stod i kursboken om organisering.

Jag konstaterade för min del att så som övningen konstruerades så skapades det vid sidan av produktionsuppgiften en samarbetsuppgift. Som jag ser det så var det denna samarbetsuppgift som ställde deltagarnas samverkan och organisationsförståelse på prov.

Det stod också klart för mig att samarbetsuppgiften, så som den genererades, var av en helt annan karaktär än själva produktionsuppgiften men också att det inte direkt ingick i kursen att utforska eller begripliggöra samarbetsuppgiftens speciella karaktär.

Denna bristande nyfikenhet just på samarbetsuppgiften är ett problem som jag ofta mött i mina uppdrag. Jag slogs efter besöket på Chalmers av att det kanske är en bred oförståelse för samarbetsuppgiftens karaktär som försvårat för de som lyckats klara den, att för andra och omvärlden beskriva vad de egentligen gjort. Jag prövar nu tanken att det kanske saknas en etablerad och för andra begriplig språklig ram – en frame – som gör det möjligt för oss och andra att för omvärlden förklara varför man lyckas eller misslyckas.

Kanske är det en vidgad uppmärksamhet för samarbetsuppgiften och skapandet av ett språk för att analysera och förstå denna som behövs för att vitalisera dagens verksamheter.

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/2017-bloggar/Blogg1702081.pdf

Originaltext

http://www.bengtharry.me/?p=2676