Maskinlogiken och människan

Jag har tolkat dagens resonemang och diskurser utifrån tanken att vi – i varje fall i västvärlden – just nu befinner oss i ett så kallat paradigmskifte. Utvecklingen har visat oss på skeenden som gör att de strategier, praktiker och resonemang baserade på den demokratiska idé som vi så länge trott på, inte längre håller.

Av flera böcker, ledare och bloggar framgår att många av oss står förvirrade och oklara över vad som nu kan göras för att hantera de problem samhället står inför. Andra vet tvärsäkert vad som skall göras samtidigt som det är lätt att konstatera att de flesta förslagen – givet vad vi vet och tidigare historiskt varit med om – är orealistiska. Flera bryr sig inte. Jag har funderat över om inte denna handlingsförlamning beror på att vårt nuvarande paradigm, och olika förslag som bygger på det, baseras på en maskinlogik. Mina bloggar som du finner på denna hemsida bryter med detta språkbruk och gör det möjligt att inrikta samtalen på andra faktorer som tidigare negligerats.  

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/2017-bloggar/Blogg1707191.pdf

Originaltext

http://www.bengtharry.me/?p=2815