Texterna

Texterna är alla hämtade från dokumentationer av våra samtal, från dokumentationer i samband med uppdrag eller från de bloggar vi skrivit. Eftersom våra uppdrag och våra insatser alltid syftat till att bidra till mer konstruktiva samhandlingar i en aktuell situation är de inte allmänna beskrivningar av generella handlingsmönster utan riktar sig mot ett specifikt skeende – det vill säga vad som händer i samtalet eller är aktuellt vid tidpunkten.

Vi har vid omläsning av texterna sett att vi utvecklats och gjort framsteg i resonemangen. För den som är intresserad av progressionen i vårt tankearbete är de flesta texter tidsatta.

Vår avsikt med publiceringen är alltså inte den vanliga, nämligen att förmedla information om något generellt giltigt eller att påvisa vissa nu existerande förhållanden. Vi anser istället att texterna är av värde då de illustrerar den typ av resonemang, språkbruk och begreppssystem som vi själva med framgång använt i vår verksamhet och som vi anser det nödvändigt att använda för göra det möjligt att samtala om vår tids sociala skeenden både i stort och i smått.

Vi har också utifrån vår nuvarande förståelse tagit oss friheten att i slutet av originaltexterna ibland lägga till en uppmaning om att koppla de resonemang som förs i texterna, och det språkbruk vi där visar på till det egna samarbetet och de samtal som där behövs för att skapa konstruktiva samhandlingar.

Denna text kan laddas ner som pdf här

https://menvart.se/Filerpdf/Startsida/Texterna.pdf