Att inse skillnaden mellan komplikation och komplexitet

ett sätt att överbrygga klyftan mellan ledning och medarbetare.

Denna text bygger på inspel, deltagarnas bidrag och samtal under abonnentmötena 2004 och bildar en idémässig grund för stora delar av vårt arbete. 

Texten är nedtecknad för att hålla fast den teoretiska och praktiska bakgrund för att studera arbetslivets frågor som kännetecknat vårt arbete fram till dess.

Då texten är omfattande – 30 sidor – bifogas den bara som pdf och kan laddas ner här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Att_inse_skillnaden_mellan_komplikation_och_komplexitet.pdf