Diskursens makt – en presentation

För en tid sedan var min son på en längre chefskurs. Det var första gången. I hans jobb hade det tidigare inte varit aktuellt för honom att engagera sig i och reflektera över denna typ av frågor. Kursledaren var synnerligen erfaren och mer än tio år äldre än han själv. Min son tyckte det var en bra och värdefull kurs

Att han var just min son gjorde emellertid hans deltagande komplicerat. Till sin förvåning upptäckte han att han var väl förtrogen med allt som avhandlades på utbildningen och lätt kunde deltaga i de resonemang som fördes. I många fall hade han till och med mer avancerade kunskaper än handledaren. 

Det som förbryllade honom var att han aldrig varit särskilt intresserad av vad jag sysslat med – snarare tvärtom. Han har inte läst mina rapporter och vi har heller inte fört djupare samtal om dessa ämnen. Han kunde heller inte på kursen referera till något jag skrivit. Men han kände ändå intuitivt till det. Han föreslog på skämt att kunskapen kanske kom med generna eller på något sätt hade levererats intravenöst från mig till honom. För mig är detta ett exempel på diskursens positiva makt.

Läs mer i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/11_0011.pdf