Nya utgångspunkter för kompetensutveckling

Begreppet kompetens tolkas ofta som det kunnande som krävs för att medverka i en verksamhet. Enklast kan detta uttryckas så här: En viss verksamhet kräver en viss specificerad kompetens. Har man en viss kompetens är man lämpad för att ingå i och utföra en viss verksamhet.

Genom denna dubbla logik kommer kunnande och kunskapskrav att definieras utifrån de språkliga konstruktioner man använder för att beskriva verksamheter. Att detta är ett missvisande sätt att diskutera om kompetens, lärande och utbildning konstateras i denna artikel. För att komma ur detta dilemma måste man förfina sina pedagogiska överväganden.

Läs mer här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/04_0021.pdf