Nya utmaningar i kunskapsproduktionen

Modern vetenskap visar att många av de grundantaganden som styrt vårt tänkande och vår analys av dessa fenomen är föråldrade och behöver revideras. Min och Forskarbyns reflektioner över detta förhållande kan laddas ner som pdf här.

Texterna blir outnyttjade för andra än de som skall skriva avhandling och hamnar därför på textkyrkogården. Inte ens när universitetet skulle omorganiseras ansåg man sig ha någon nytta av vad deras egna forskare gjort på området.

Den reflektion som jag och mötet i Forskarbyn gjorde kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/13_0031.pdf