Governance – konsten att leda självständiga människor

I engelskan finns ett ord ”governance” som fått allt större användning. Man kan närmast översätta det med ”övergripande styrning och ledning”. Det användes när man talar om en ledning som skall knyta samman ett stort antal mycket olika och självständiga enheter. Governance kräver helt nya ledningsfärdigheter byggda på det faktum att ledningen är symbolisk lika mycket som praktisk. Principerna för en sådan ledning beskrivs i artikeln.

Läs mer i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/10_0011.pdf