Hur uppstår operatörsmedverkan?

Det finns ingen oenighet om att operatörsmedverkan är en central fråga för överlevnaden för industrierna inom Stål och Metall. Oenigheten handlar om hur denna medverkan kan uppstå och vem har ansvaret för att så blir fallet (eller att det inte blir fallet). Därför är det viktigt att förstå fenomenet operatörsmedverkan. Först då kan man bilda sig en uppfattning om vad man kan göra för att det skall uppstå.

Läs mer i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/01_0011.pdf