Och aldrig mötas de två

Göteborgs Universitet stod inför en stor omorganisation 2010. Det seminarium som CEFOS (Centrum för forskning om offentlig sektor) bjöd in till den 14 november till minne av Susan Gerard Marton färgades av denna händelse.

Föreningen Forskarbyn inriktade sig på att stödja praktikerstyrd kunskapsgenerering. Dess medlemmar var därför synnerligen intresserade av de diskussioner som fördes om Universitetens framtida roll den 14 november 2010 i Göteborg.

Denna artikel innehåller de reflektioner kring detta möte som jag distribuerade till medlemmarna. Seminariet medförde några oväntade upptäckter, som gör det som sades intressant också för en större krets. Den omorganisation man genomför bygger nämligen inte på den organisationsforskning man själv bedriver. Diskussionerna går i två parallella kanaler som uppenbarligen aldrig möts.

Där visade sig tydligt att det fanns en klyfta mellan de resonemang som förs om verksamheten, dess styrning och dess organisering och den kunskap som vetenskapligt finns tillgänglig inom akademin. Man kan helt enkelt inte gripa in i varandras tankar. Man håller sig i var sin kanal och aldrig mötas de två. Detta gör förstås vårt arbete med denna fråga än mer angeläget.

Artikeln kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Aldrig_motas_de_tva.pdf