Kris i Upplysningen

En konferens som ordnades för Föreningen Forskarbyn Ölsdalen fick temat “Upp och nervända vär(l)den”. Temat innebar en utmaning. Jag måste sänka mina mikrofoner ganska djupt ner i det offentliga samtalet för att urskilja källorna till den förvirring som detta tema refererar till.

Tre forskare och författare som jag genast kommer att tänka på, och som också fångat upp temat, är Isabelle Stengers [1], Elisabeth Roudinesco [2] och Karin Johannesson [3]. Jag skall beröra dem här i början men ägna huvuddelen av artikeln till en fjärde forskare, George Lakoff [4] som skrivit om samma sak i en bok som jag läst om nu i sommar.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Kris_i_uppl.pdf