Vad säger Marx och Engellau egentligen?

Karl Marx ansåg att historien följer vissa lagar som för den som upptäcker dem möjliggör förutsägelser om framtiden. Hans historieteori, “historisk materialism”, involverar tanken att olika samhällsstadier avlöser varandra, var och en med en distinkt materiell bas, varav de sista två stadierna är socialism och kommunism. Kapitalismen utgör socialismens föregångare och Marx analyserade detta stadium med hjälp av sin arbetsvärdeteori. Han menade att profiten i ett kapitalistiskt samhälle är möjlig endast genom att arbetarklassen exploateras och utsugs på mervärdet av sitt arbete.

Citat från Wikipedia om Marx

Vi författare trodde aldrig att vi skulle bygga vårt inlägg på en marxistisk historiesyn (Per som till och med var fd. moderat kommunalpolitiker). Men så blev det. Per refererade till en bok av Patrik Engellau, “På spaning efter Moder Sveas själ”, som använde samma sociologiska grepp som Marx. Till yttermera visso slutade både boken och Pers inlägg med en förutsägelse – byggd på denna modell – som talade om den nya frihetstiden då vi alla kunde kasta av oss förtryckets ok.

Läs mer i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/MarxoEngellau.pdf