Behovet av en annan ekonomi

Jag hörde ett föredrag av Kåre Olsson på Eko-centrum i Göteborg den 6.3. som talade utifrån boken med samma namn som rubriken ovan. Jag tyckte detta föredrag gav en bra bild av frågans komplexitet och dess koppling till många andra frågor än enbart miljön.  Här redovisas mina reflektioner kring Kåre Olssons föredrag.  Boken kan laddas ner på nedanstående länk.

https://snowpeak.se/~framtids/images/Behovet_av_en_annan_ekonomi_121213_1.pdf

Mitt referat från föredraget kan Du läsa här

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/KareOnyversion.pdf