Att se sig själv i den andre – social känslighet och social responsivitet – två bortglömda mänskliga egenskaper

Franz de Waal konstaterar i sin bok “Empatins tidsålder” att våra sinnen inte är så begränsade av naturlagarna som man trodde under upplysningstiden. Vi har exempelvis genom det som kallas spegelneutroner en förmåga att se oss själva i andra. Denna förmåga gör att vi kan kopiera andras handlande och känna vad de känner.

Den bristande förståelsen för konsekvensen av dessa medfödda sociala egenskaper hos den mänskliga arten har lett till missförstånd när det gäller vad som ligger till grund för handlandet. Detta har i sin tur lett fram till framväxten av dominansstrategier och därmed också maktrelationer mellan olika grupper och positioner i samhället.

Dessa maktförhållanden blir emellertid i vår tid alltmer korrumperade eftersom de bygger på förgivettaganden som allt fler människor bedömer som allt mer irrelevanta. Många försöker ändra på dem. Detta sker ofta våldsamt genom att man fysiskt, psykiskt eller socialt försöker till-ingen-göra varandra. En annan väg som är värd att pröva är genom samtal.

En närmare beskrivning finns i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/nyempati8.pdf