Den ekonomiska krisen i ett medborgarperspektiv

Pengar är ett förunderligt begrepp. Pengar existerar inte i fysisk form. Pengar är en abstraktion. Pengarna fungerar enbart för att de ingår i ett “spel” – ett begreppssystem som Aristoteles kallade krematistik.

Pengar fastställer bytesvärden och bruksvärden och medverkar till att reala resurser fördelas på ett lämpligt sätt. De regler som styr penninghanterandet måste vara rättvisa för att bytes systemen skall fungera och de måste vara etiska om man skall bevara jordens resurser och med hjälp av krediter skapa en framtid där återbäringen blir större än insatsen.

Så fungerar det inte i dag. Systemen måste reformeras. Vi har sedan länge samlat material om den ekonomiska krisen. Här presenteras vad vi, Bengt-Åke Wennberg och Per Thorsell, kommit fram till.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Ekonomikris.pdf