Det svaga politiska intresset för den personliga dataintegriteten

Nationen Sverige har inte bara rätt att bestämma de regler vi har att rätta oss efter. Vi har också gemensamt skyldighet att på olika sätt se till att vi och andra medborgare inte utsätts för risker av olika slag. En risk som är synnerligen aktuell och som man – trots mängder med lagstiftning inte verkar kunna begränsa är risken för identitetskränkning och identitetsstöld.

I Sverige är den enskilda människan integritet en “icke fråga”. Vi har lagar som skall skydda integriteten men som man struntar i när det passar. Jag illustrerar detta med den likgiltighet som visas för de identitetsstölder och de kränkningar som i dag är möjliga genom sociala medier och datalagring på internet. Med tanke på vårt kulturella arv är denna politiska likgiltighet oförståelig.

Frågan belyses närmare i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Det_svaga_politiska_intresset.pdf