New Public Management – en effektivitets – och hälsotjuv

Denna artikel belyser en i dag populär tankemodell för styrning av offentliga organisationer som man kallar New Public management (NPM). NPM är ett försök att efterlikna den finansiella sektorns styrning av stora organisationer i näringslivet. Mycket som vi skriver här har därför också direkt relevans för den finansiella sektorn i sin helhet. NPM är med rätta hårt kritiserad. Vi försöker att i denna artikel beskriva varför.

Läs mer i nedanstående pdf

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Om_N_P_M_15.pdf