Egenskaper och drivkrafter i det sociala systemet som förefaller helt obeaktade i diskussionerna om samarbete och organisering – en introduktion

Genom bifogade artikel vill vi fästa uppmärksamheten på att människan har sociala och psykiska egenskaper i förbindelse med de sociala system hon verkar i. Vi finner referenser till dem i en mängd forskning och litteratur på det humanistiska området och inom psykologin och sociologin.

Men de förefaller helt obeaktade i de samtal som i dag förs om mänsklig samverkan. De är negligerade i de nationalekonomiska, samhällsvetenskapliga och företagsekonomiska modellerna vilket gör att analyser och åtgärdsförslag blir missriktade. Detta gör också att frågan om dominans och/eller ömsesidighet och därmed också vad som främjar kreativitet och skaparkraft blir ofullständigt och oriktigt belyst. Flera av de sociala problem vi brottas med som samhälle är knutna till dessa systemiska effekter.

En mer fullständig beskrivning av de ”glömda frågorna” kan Du ladda ner som pdf här:

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Egenskaper.pdf