Om kontrafaktiska analyser

Den auktoritära eran är slut. Därför blir politiska debatter så flummiga. Kontrafaktiska analyser kan hjälpa till att avslöja olämpliga auktoritära referenser till vetenskapliga studier – exempelvis när det gäller utvärderingar eller den aktuella politiska argumentationen för “tidiga betyg”.

En närmare redogörelse för hur missförstånd uppstår genom kontrafaktiska analyser kan Du läsa i bifogade pdf.

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Kontrafaktisktslut.pdf