Om kontrafaktiska analyser

Den auktoritära eran är slut. Därför blir politiska debatter så flummiga. Korrekta kontrafaktiska analyser kan hjälpa till att avslöja olämpliga auktoritära referenser till vetenskapliga studier som enbart bygger på sambandsdata – exempelvis när det gäller utvärderingar av olika ”metoder” eller den aktuella politiska argumentationen för “tidiga betyg”.

Läs mer i bifogade pdf fil

https://menvart.se/Filerpdf/Inkongruens/Kontrafaktisktslut.pdf